Vad är anemi?

Anemi är det latinska namnet på blodbrist. När man har anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.

Vad är hemoglobin då? Hemoglobin är ett järnhaltigt ämne som fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Hemoglobin ger även blodet dess röda färg. Blodbristen gör att kroppen inte får tillräckligt med syre. Kroppen behöver järn för att tillverka röda blodkroppar. Ibland behöver man mer järn, till exempel i puberteten när man växer fort, om man är gravid eller ammar. Med stigande ålder minskar kroppens förmåga att bilda nya blodkroppar, därför är blodbrist vanligare när man är äldre. Man kan också få blodbrist om man har vitaminbrist, någon sjukdom eller infektion.

Vad är anemi, anemi?, röda blodkroppar, anemi. typer av anemi

Vad är anemi? Vänster bild: Normalt antal blodkroppar. Höger bild: Förminskat antal blodkroppar, som ses i anemi.

Blodbrist beror oftast på en brist i kroppen av något slag, eller en bakomliggande sjukdom. Det kan tex vara att man förlorat blod genom kraftiga menstruationer, magsår och andra sjukdomar i tarmen eller en olycka där man har förlorat mycket blod på kort tid. Det finns även en del andra mer sällsynta orsaker till anemi.

I vardagligt tal brukar man säga lågt blodvärde vilket syftar på att man har för låg halt av blodfärgämnet hemoglobin (Hb). Blodbrist kan också bero på att man har för lite röda blodkroppar. Det kan ge olika symtom och besvär som till exempel att man blir trött. Om man har vissa andra sjukdomar, som till exempel kärlkramp eller hjärtsvikt, kan blodbristen göra att dom sjukdomarna försämras.

Anemi kan också vara en särskild sjukdom. Det gäller till exempel för vissa ärftliga former av anemi. De vanligaste formerna av ärftlig blodbrist brukar ge milda symtom och ofta inte några besvär alls. De brukar upptäckas när man söker vård för något annat.

Blodbrist kan också vara det första symtomet på en allvarlig sjukdom, till exempel olika njursjukdomar eller tumörsjukdomar. Därför är det viktigt att en läkare tar reda på vad som orsakar blodbristen. Vad är anemi? Vi hoppas du nu blivit klokare i den frågan och har en bra bild om vad anemi är.


Publicerad: 2016-02-13
Senast uppdaterat: 2016-04-02
Skribent: Farhad Kafi, Leg. läkare
Källor: 1177 Vårdguiden
Granskat av: Tolvan Tolvansson

Senaste nytt från Kafi Group Intl