Symtom på anemi

I många fall ger Anemi inga riktigt märkbara symtom eftersom kroppen successivt ställer om och vänjer sig vid den lägre halten av hemoglobin i blodet. Det är viktigt att man skiljer på symtom som är orsakade av själva anemin och symtom som beror på den bakomliggande orsaken till anemin i sig.

Då det finns flera typer av anemi kan dessa ge olika symtom. De vanligaste orsakerna till anemi är pga järnbrist (se Järnbristanemi) eller vitaminbrist (se Makrocytär anemi)

De vanligaste symtomen vid alla slag utav anemi är trötthet och orkeslöshet, huvudvärk, andfåddhet, hjärtklappning, yrsel, koncentrationssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Dessa symtom beror på att kroppen, när man har anemi, ej får tillräckligt med syre via blodet.

Toleransen för anemi varierar kraftigt, beroende på individuella skillnader i de kompensatoriska mekanismernas effektivitet, bl a förmågan att högerförskjutasyredissociationskurvan genom ökning av 2,3-bisfosfoglycerat (2,3-BPG) i erytrocyterna. Om anemin utvecklas långsamt kan kompensatoriska mekanismer göra att symtomen förblir lindriga även vid låga Hb-nivåer. Ett sakta sjunkande Hb brukar också medföra en psykologisk anpassning till en lägre funktionsnivå, där ansträngning som ger symtom undviks. Anemi är därför inte sällan ett accidentellt fynd. Toleransen för anemi är lägre vid högre ålder. En kompensatorisk takykardi i vila uppträder ofta vid Hb-nivåer under 100 g/L, medan svårare kardiovaskulära symtom är ovanliga vid Hb över 80 g/L. Det bör dock understrykas att den individuella variationen är stor och att vissa individer har tämligen uttalade symtom av trötthet även vid måttlig anemi.

  • känna sig trött och orkeslös
  • bli yr
  • bli andfådd lättare
  • få hjärtklappning
  • få huvudvärk
  • få öronsus.

Publicerad: 2016-02-13
Senast uppdaterat: 2016-04-02
Skribent: Tretton Trettonsson, Leg. läkare
Källor: 1177 Vårdguiden
Granskat av: Tolvan Tolvansson

Senaste nytt från Kafi Group Intl:

Senaste inläggen